#mazanyherbar


Pro přípravu mazaného kvítí používáme botanickou bibli - Mathioliho Herbář neboli Bylinář.

Zde je pár slov tomto úžasném souboru knih z Wikipedie:

Mattioliho herbář (latinsky původně Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis) je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Jeho autorem byl italský lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli, který jej původně napsal jako komentář spisu De materia medica od významného antického lékaře a učence Pedacia Dioskúrida z Anazarby. Mattioli knihu neustále rozšiřoval a aktualizoval, takže se od sebe jednotlivá autorizovaná vydání liší rozsahem a podobou. 

Mattioli byl vystudovaný lékař. Zájem o botaniku u něj pramenil ze zájmu o lékařské využití rostlin. Herbář byl od počátku opatřen řadou dřevorytových ilustrací. V českém i německém vydání je něco přes 200 ilustrací. Většina z nich vznikla přímo v Praze v Melantrichově domě rukou malíře Hanse Minicha a dřevorytce Daniela, kteří byli pro tuto práci Melantrichem najati. 

Kvalita ilustrací herbáře je, podobně jako celá typografická úprava knihy, velmi vysoká a odpovídá potřebě přesného a charakteristického zachycení zobrazených rostlin.