Levandule lékařská

Rostlina tato, pokládaná za Nardus, jest dvojího pohlaví - samec a samice. Samec slove se Spikanard od klasovitého květu; samice nazývá se Lavendule, snad proto, že ji používají hojně v lázni k mytí hlavy a k jiným vonným věcem. Keříky se zazelenají z jara, kvetou v červnu a červenci a v této době má se jich spanilý a vonný květ sbírati.

Přirozenost, moc a účinek: Lavendule zahřívá a vysušuje. Lavendule je znamenitá bylina proti všem studeným neduhům mozku a suchých žil čili nervů, totiž proti šlaku, závrati, padoucnici, přílišnéu spaní, křečím, třesení, kontrakci čili sklíčení údů. Proti všem uvedeným neduhům může se píti několik dnů neustále bylina i květ levandule, vařený ve víně nebo vodě.

Zevní použití: Odvar lavendule v ústech na krutě bolavém zubu držený, krotí bolest, zvláště když se k zubu ouštějí hleny. Květ lavendulový, močený v páleném víně, vrací ztracenou řeč, když se toto víno vezme do úst. Dobře jest také jím potírati chromé a studené údy. Bylina zevně přikládaná odnímá bolení hlavy a závrať. Užívá se jí též s prospěchem louhu k mytí hlavy, neboť velice posiluje mdlý mozek. Kdo má slabý zrak, čichej ustavičně k lavenduli. Lavendulový květ zašitý v hedvábném pytlíčku a neustále nošený na hlavě odnímá bolení hlavy a posiluje mdlé hlavy.

(NEBOJTE, NEZBLÁZNILI JSME SE - tento text je doslovně převzat z Mathioliho herbáře ze 16. století - kap. VIII. Spikanard obecný čili domáci lavendula - výtah.)