Kostival lékařský

Větší svalník čili kostival sluje také německy Schmerwurtz, poněvadž jeho kořen jest na povrchu a zevně černý jako uhel, uvnitř pak úplně bílý, lepkavý a tučný jako máslo. Lodyhy a listí jsou chlupaté a vlasaté, a když se ho dotkneš, svrbí na kůži. Květy jsou okrouhlé duté zvonečky, některé blděbílé a žluté, jiné brunátné a světlemodré. Roste obyčejně na lukách, v travnatých zahradách, na okrých úhorech a na březích vod. Kvete po celý rok. Bylina je to vskutku všemocná.

Přirozenost, moc a účinek: Svalník větší je přirozenosti horké a suché na prvním stupni. Má moc silně slepující a svalující. Někteří tvrdí, že svalník s brunátným květem je účinnější nežli onen s bleděbílým.

Zevní použití: Náplast připravená s kořene nebo z listí svalníkového a přiložená na čerstvé rány tyto svaluje dohromady a hojí. Tento kořen utlučený a přiložený jako obklad nebo masť netoliko uhašuje horko, nýbrž i také hojí všechny klouby a kosti, potlučené a zhožděné údy, i zlomené. Kořen svalníkový přiložený s bílkem vaječným zastavuje přílišné a nadbytečné krvácení, hemorrhoidy a ochlazuje velikou horkost těchto míst.

(NEBOJTE, NEZBLÁZNILI JSME SE - tento text je doslovně převzat z Mathioliho herbáře ze 16. století - kap. IX. Větší Svalník čili Kostival - výtah.)